ANUNT DE PARTICIPARE •procedura competitiva achizitie active informatice

ANUNT DE PARTICIPARE • Proiect: „CALITATE ŞI INOVARE ÎN SERVICII MEDICALE DEDICATE PACIENŢILOR CU DIZABILITĂŢI NEUROLOGICE”, Cod SMIS 114699, POR 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”, contractul de finanțare nr. 1821/13.04.2018.
Dată comunicat: 30.08.2019

PROCEDURA COMPETITIVA - FURNIZARE BUNURI IN CADRUL PROIECTULUI „CALITATE ŞI INOVARE ÎN SERVICII MEDICALE DEDICATE PACIENŢILOR CU DIZABILITĂŢI NEUROLOGICE” SPECIFICATII TEHNICE

PROCEDURA COMPETITIVA - FURNIZARE BUNURI IN CADRUL PROIECTULUI „CALITATE ŞI INOVARE ÎN SERVICII MEDICALE DEDICATE PACIENŢILOR CU DIZABILITĂŢI NEUROLOGICE” SPECIFICATII TEHNICE
Dată comunicat: 30.08.2019

ANUNT DE PARTICIPARE • Proiect: „CALITATE ŞI INOVARE ÎN SERVICII MEDICALE DEDICATE PACIENŢILOR CU DIZABILITĂŢI NEUROLOGICE”, Cod SMIS 114699, POR 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”, contractul de finanțare nr. 1821/13.04.2018.

ANUNT DE PARTICIPARE • Proiect: „CALITATE ŞI INOVARE ÎN SERVICII MEDICALE DEDICATE PACIENŢILOR CU DIZABILITĂŢI NEUROLOGICE”, Cod SMIS 114699, POR 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”, contractul de finanțare nr. 1821/13.04.2018.
Dată comunicat: 30.08.2019

Clarificari pentru ofertanti • Servicii de pagina web - adaptare e-commerce

Clarificari pentru ofertanti • Servicii de pagina web - adaptare e-commerce
Dată comunicat: 13.07.2019

Raspuns clarificari Achizitie active informatice

clarificari Achizitie active informatice
Dată comunicat: 13.07.2019

PROCEDURA COMPETITIVA FURNIZARE BUNURI SPECIFICATII TEHNICE Nr. 243/28.06.2019

CONTRACT / DENUMIRE PROCEDURA: „Licenta program software medical” formulare
Dată comunicat: 28.06.2019

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 249/28.06.2019

- Contract de furnizare bunuri: “Licenta program software medical”
Dată comunicat: 28.06.2019

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 247/28.06.2019

- Contract de prestare servicii: “ Servicii de pagina web - adaptare e-commerce”
Dată comunicat: 28.06.2019

PROCEDURA COMPETITIVA „Servicii de pagina web - adaptare e-commerce”

SPECIFICATII TEHNICE
Dată comunicat: 28.06.2019

Servicii de pagina web - adaptare e-commerce formulare

formulare
Dată comunicat: 28.06.2019

CONTRACT / DENUMIRE PROCEDURA: „Servicii de pagina web - adaptare e-commerce”

INFORMAȚII GENERALE SPECIFICATII TEHNICE FORMULARE
Dată comunicat: 28.06.2019

PROCEDURA COMPETITIVA Nr. 243/28.06.2019 SPECIFICATII TEHNICE CONTRACT / DENUMIRE PROCEDURA: „Licenta program software medical”

SPECIFICATII TEHNICE
Dată comunicat: 28.06.2019

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 248/28.06.2019

- Contract de furnizare bunuri: Achizitie active informatice
Dată comunicat: 28.06.2019

PROCEDURA COMPETITIVA Nr. 242/28.06.2019- FURNIZARE BUNURI SPECIFICATII TEHNICE : „Achizitie active informatice”

Dată comunicat: 28.06.2019

PROCEDURA COMPETITIVA Nr. 242/28.06.2019 „Achizitie active informatice” FORMULARE

Dată comunicat: 28.06.2019

LANSARE PROCEDURA ACHIZITII ECHIPAMENTE MEDICALE 1

Dată comunicat: 30.11.2018

FORMULARE - echipamente medicale - 1

Dată comunicat: 30.11.2018

Procedura - specificatii tehnice echipamente medicale - 1

Dată comunicat: 30.11.2018

4. LANSARE PROCEDURA ACHIZITII ECHIPAMENTE MEDICALE 2

Dată comunicat: 30.11.2018

Procedura - specificatii tehnice echipamente medicale - 2

Dată comunicat: 30.11.2018

Formulare - echipamente medicale - 2

Dată comunicat: 30.11.2018

Lansarea proiectului „Calitate și inovare în servicii medicale dedicate pacienților cu dizabilități neurologice”